ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  
 44/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 12. ต.สุเทพ
 อ.เมืองเชียงใหม่ 
จังหวัด :  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :  50200
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  098-3649799
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  098-3649799
อีเมล :  dr.chris.surgery@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.drchrisreview.com
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ